Bishop of Kyoto

Information

The Right Revd Stephen Takashi Kochi

Address:
380 Okakuen-cho, Shimotachiuri-agaru, Karasumadori, Kamikyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto-hu, 602-8011, Japan
Office:
+81 75 431 7204
Email:
Click here for email
Website:
www.nskk.org/kyoto